Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 20 maj 2021

Nominera till Industrins jämställdhetspris 2021

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet, där Sveriges Ingenjörer ingår, ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nomineringsperioden är öppen fram till 10 juni.

Vem som helst får nominera

Årets nominering sker via ett webbformulär på Industrirådets hemsida och vem som helst är välkommen att nominera företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Det går bra att nominera fram till den 10 juni 2021.

Utdelningen av Industrins jämställdhetspris 2021 kommer i år att ske i samband med Industridagen den 27 september i Skellefteå.

Nominera till Industrins jämställdhetspris 2021 här.

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

Industrins jämställdhetspris syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet i industrin samt sprida nya arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera fler företag i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Det kan handla om strategier för att öka jämställdheten i samband med rekrytering, att det är möjligt för både män och kvinnor att vara föräldralediga och andra viktiga åtgärder för att ditt företag ska vara inkluderande och tillvarata allas potential.

Senaste vinnaren av Industrins jämställdhetspris är Höganäs AB som tilldelades priset under Industridagen som ägde rum i Sandviken den 30 september 2019.

– Vi blev alla väldigt stolta över att få priset även om vi är medvetna om att vi fortfarande har mycket kvar att göra. Priset har satt ytterligare fokus på frågan som vi nu upplever är en naturlig del i vårt sätt att arbeta och tänka, säger Fredrik Emilsson, vd Höganäs AB.

Tidigare vinnare inkluderar även Domsjö Fabriker (2018), Saab (2016), Coca-Cola Enterprise (2015), Boliden (2013) och Indexator (2012).

 

Om industrins jämställdhetspris

Bakom priset står Industrirådet, som består av företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin. Förutom Sveriges Ingenjörer ingår även GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet och Unionen, Skogsindustrierna, Grafiska Företagens Förbund, Gröna arbetsgivare, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Svemin, Teknikföretagen, TEKO samt Trä- och Möbelföretagen.

Priset delas ut i samband med arrangemanget Industridagen. 

Läs mer om Industrirådet här 

Läs mer om Industridagen 2021 - Sverige som innovationsstormakt här

Till toppen