Sveriges Ingenjörer
Nyheter 25 maj 2021

Sveriges Ingenjörer i anseendetopp

I Kantar Sifos undersökning av svenska organisationers anseenden hos allmänheten intar Sveriges Ingenjörer förstaplatsen bland fack- och arbetsgivarorganisationer. Förbundet medverkar för första gången och får ett anseendeindex på 51, vilket definieras som "högt anseende". Det genomsnittliga indexet för alla organisationer ligger på 39.

Vi har all anledning att vara stolta över det här resultatet. Förbundets goda anseende är ett fint kvitto på hårt arbete och engagemang från våra förtroendevalda, medarbetare och medlemmar. Som företrädare för landets ingenjörer finns ett värde för både oss själva och samhället i stort att förbundet är en pålitlig aktör i allmänhetens ögon.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Kantar Sifo:s undersökning mäter anseendet bland allmänheten för olika intresseorganisationer. Sveriges Ingenjörer deltar i år för första gången. Med ett anseendeindex på 51 placerar sig förbundet högst bland såväl fack- som arbetsgivarorganisationer. Det innebär en sjätteplats totalt. Genomsnittsindex för samtliga organisationer är 39.

 

Det här resultatet ger kraft till vårt fortsatta arbete, inte minst kring det nya arbetslivet efter pandemin och utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Bra förutsättningar för landets ingenjörskompetens och goda villkor för våra medlemmar, är viktiga delar i det.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Om undersökningen

Resultatet baseras på online-intervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel, som består av personer i den svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år.

Undersökningen genomfördes 16-28 april 2021​.

Totalt ingick 35 organisationer. 

Ta del av undersökningen i sin helhet på Kantar Sifo:s hemsida

Till toppen