Sveriges Ingenjörer
Nyheter 11 juni 2021

Designforskare får ingenjörernas arbetsmiljöpris 2021

Chalmers-forskaren Maral Babapour Chafi är årets mottagare av Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris – Levipriset. Hon prisas för sin forskning om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar individer och grupper ur ett verksamhetsperspektiv.

Jag är glad över att få det ärofyllda Levipriset för min forskning om samspelet mellan människa och teknik i arbetslivet.

Maral Babapour Chafi

Levipristagare 2021

Maral Babapour Chafi är forskare vid Chalmers tekniska högskola samt vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. Hon får Levipriset 2021 för sin forskning som kretsar kring arbetets organisatoriska, fysiska, kognitiva och sociala aspekter. Ett område som under Coronapandemin inneburit snabba och stora förändringar för landets ingenjörer. Och skiften som för många dessutom kan bli bestående även efter pandemins akuta skede.  

I sin forskning har hon genomfört en serie av scenario-baserade workshops med olika aktörer för att kartlägga nya behov och utmaningar som kan uppstå i det nya arbetslivet. Ett scenario som studerats är en s.k. hybridform– som innebär distansarbete kombinerat med kontorsförlagt arbete, där en utmaning är synkronisering och inkludering. Det rör bland annat mötesformer och beslutsfattande; spelregler, informationsvägar och kunskapsöverföring. En viktig del som Maral Babapour Chafi studerat gäller tekniken och kontorets fysiska utformning och dess påverkan för både de som befinner sig fysiskt på plats och de som interagerar digitalt. Och hon har identifierat faktorer för utvecklingen av fungerande arbetsformer i ett nytt arbetsliv.

Genom en iterativ process kan arbetstagare och arbetsgivare tillsammans ta fram lösningar som matchar arbetsuppgifterna och möjliggör en work-life balans.

Maral Babapour Chafi

Levipristagare 2021

För att säkra en god arbetsmiljö i ett digitalt- och distansbaserat arbete medför, behövs reflektion och lärande i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att kartlägga potentiella risker, och testa möjliga lösningar, kan det ges goda förutsättningar att hitta fungerande samverkansformer för det nya arbetslivet.Om Levipriset

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, professor emeritus Lennart Levi.

Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö.

Pristagaren tilldelas en prissumma på 50 000 kronor

Maral Babapour Chafi vid Institutet för stressmedicin i Göteborg får årets Levipris för forskning om aktivitetsbaserade kontor. Nu ägnar hon sig åt den viktiga frågan efter pandemin – hur vi bäst kombinerar arbete på kontor och distans. Hon tror på en revansch för aktivitetsbaserade kontor.

Klicka för att läsa intervjun med  årets Levipristagare i förbundets medlemstidning Ingenjören - på Ingenjoren.se 

Till toppen