Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 19 augusti 2021

Slutreplik: Arbetsmiljöverket backar in i framtiden

Arbetsmiljöverket backar in i framtiden med sina nya förslag till föreskrifter. Det kan inte vara lagstiftarens mening att ansvaret för hem- och distansarbete ska undantas i föreskrifterna. Det skriver förbundet i en slutreplik, på Aftonbladet Debatt. 

I sitt svar på vår debattartikel skriver Arbetsmiljöverket att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön ska vara oförändrat i de nya reglerna som håller på att tas fram.

Det är bra att Arbetsmiljöverket slår fast ett tydligt mål för arbetet.

Motsvarande tydlighet saknas dessvärre i myndighetens förslag på nya föreskrifter och råd. Det förslaget har fått hård kritik från både arbetsgivare och fack.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har en viktig funktion på arbetsmarknaden. Föreskrifterna tolkar och konkretiserar arbetsmiljölagen. Sedan används de av parterna på arbetsmarknaden för att diskutera lösningar på arbetsmiljöproblem på arbetsplatserna.

De nya förslagen kommer sannolikt att försämra arbetsmiljöskyddet för den enskilde. Det kan inte vara lagstiftarens mening att ansvaret för hem- och distansarbete ska undantas i föreskrifterna. Vi anser att Arbetsmiljöverket här måste genomföra nya konsekvensutredningar av hur skyddsnivån kommer att förändras.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Det här sker samtidigt som förutsättningarna och villkoren för långvarigt hem- och distansarbete diskuteras mer än någonsin på arbetsplatserna.

Redan 2016 föreslog Digitaliseringskommittén att lagar om regler måste förändras för att anpassas till ett arbetsliv som är allt mindre beroende av en fast arbetsplats – som ett kontor där man utför sitt arbete.

Pandemin har visat oss möjligheterna och farorna med en sådan ordning. Självklart ska en anställd i ett modernt arbetsliv kunna ställa krav på arbetsplatsens utformning för att undvika till exempel belastningsskador.

Med nuvarande hållning backar Arbetsmiljöverket in i framtiden. Vi hoppas därför att verket tänker om och agerar för att förtydliga arbetsgivarens ansvar för hem- och distansarbete.


Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen