Sveriges Ingenjörer
Nyheter 28 december 2021

Kortsiktig resultatjakt ska inte styra övergång till distansarbete

Nya beräkningar pekar på en ökning av distansarbete med 170 procent jämfört med före Coronapandemin. Färre kontorsplatser kan innebära miljarder i insparade kostnader för arbetsgivare. Det framgår i en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som varnar för att låta kortsiktig resultatjakt och bristande beslutsunderlag bli styrande för ökat arbete på distans.

När du inte längre har en arbetsplats på kontoret så bygger distansarbetet inte längre på frivillighet utan snarare tvång.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer

En genomsnittlig kontorsplats i Sverige kostar över 60 000 kronor årligen. Det visar Sveriges Ingenjörers nya rapport Distansarbete och kostnader – Striden om de 87 miljarderna. Allra dyrast är kontoren i Stockholms län: 88 754 kronor per arbetsplats och år. De lägsta kostnaderna finns i Jämtlands län där en kontorsplats kostar 38 624 kronor per år. Totalt betalar företagen 87 miljarder kronor årligen för sina kontorsytor.

– Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Ett exempelföretag i Stockholm med 300 anställda sparar 18 miljoner kronor om året. Men en iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

En prognos som Sveriges Ingenjörer beställt av konsultbolaget WSP pekar på att antalet distansarbetade timmar på svensk arbetsmarknad kan öka med drygt 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin. Rapporten speglar läget då pandemins restriktioner har hävts och arbetsplatserna kan fungera som tidigare.

Ett ökat distansarbete för med sig en rad möjligheter för den anställde, men också risker om det inte sker under rätt förutsättningar och frivilligt.

– När du inte längre har en arbetsplats på kontoret, så bygger distansarbetet inte längre på frivillighet utan snarare tvång, säger Johan Kreicbergs.

Sveriges Ingenjörer uppmanar arbetsgivare att ta fram genomarbetade underlag och föra aktiv dialog med lokalfackliga och medarbetare vid beslut om långtgående distansarbete.

– Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö, som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa, säger Johan Kreicbergs.

Ladda ner och läs hela rapporten

Länsvisa kostnader för en kontorsplats i kronor

Stockholms län 88 754
Skåne län 54 195
Uppsala län 53 247
Västra Götalands län 52 184
Gotlands län 46 390
Västernorrlands län 45 574
Jönköpings län 45 553
Östergötlands län 44 656
Kronobergs län 43 452
Örebro län 43 393
Västmanlands län 43 090
Värmlands län 42 953
Södermanlands län 42 821
Västerbottens län 41 429
Hallands län 41 065
Gävleborgs län 40 929
Dalarnas län 40 774
Blekinge län 39 747
Kalmars län 39 698
Norrbottens län 39 055
Jämtlands län 38 624

Genomsnitt övriga landet (utom Stockholm): 43 941 kr
kostnaden för en genomsnittlig kontorsplats (25m2) per år och anställd i  respektive län, exklusive moms

Källa: Sveriges Ingenjörer

Dagens Industri skriver om beräkningarna för kontorskostnader den nya rapporten och har intervjuat förbundets samhällspolitiska chef  Johan Kreicbergs som lyfter vikten av att "varje krona som sparas in på kontoren måste investeras i distansarbetsmiljön".

Klicka för att komma till artikeln - Nu ska notan på 87 miljarder kapas på Di.se (28/12) OBS! Prenumerationsartikel

Även TT och Omni uppmärksammar rapporten. 

Dessuton har flera regionala medier samt fack- och branschmedier har lyft rapporten 

 

Också community-sajten Svenska Nomader uppmärksammar rapporten

Till toppen