Sveriges Ingenjörer
Nyheter Ingenjörsvalet 19 maj 2022

Ingenjörsvalet bidrar till Ingenjörer utan gränser

Idag överräckte förbundets ordförande Ulrika Lindstrand 122 290 kronor till Marlene Rosendal, Head of International projects på Ingenjörer utan gränser. Gåvans summa motsvarar de utlovade tio kronorna per medlemsröst i Ingenjörsvalet.

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, överlämnar bidrag till Marlene Rosendal, Ingenjörer utan gränser
Det är glädjande att vi med ett medlemsengagemang på denna nivå kan bidra med ett ordentligt tillskott till Ingenjörer utan gränsers viktiga arbete.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Tanken är att bidraget ska stötta både den inhemska och den internationella verksamhet som Ingenjörer utan gränser bedriver.

Ingenjörer utan gränser

Vi är otroligt tacksamma för detta bidrag. Det är fint att se att så många av Sveriges Ingenjörers medlemmar utnyttjat sin möjlighet att göra sin röst hörd i Ingenjörsvalet, och därmed även bidrar till vårt arbete.

Marlene Rosendal

Head of International projects hos Ingenjörer utan gränser

Ingenjörsvalet genomfördes 28 mars – 30 april. Samtliga ordinarie medlemmar i förbundet var röstberättigade och valdeltagandet uppgick till 8,4 procent. Jämfört med förra valet ökade antalet röstande i detta val med 36 procent. Totalt röstade 12 290 medlemmar.  

Frågor om Ingenjörsvalet? Kontakta val@sverigesingenjorer.se

Till toppen