Sveriges Ingenjörer
Debatt 5 december 2022

Arbetsförmedlingen krånglar i onödan

Ingenjörer från Ukraina har all rätt att jobba och göra praktik i Sverige. Men onödigt krångel och otillräckliga insatser från Arbetsförmedlingen gör det svårt. Förbundsorförande Ulrika Lindstrand skriver på Expressen Debatt. 

Klicka här för att läsa debattartikeln på Expressen.se 

Med ett aktiverat massflyktsdirektiv finns det möjligheter för Sverige att ta emot högkvalificerad arbetskraft från Ukraina. Tyvärr hindrar Arbetsförmedlingen en stor del av dessa att komma in på svensk arbetsmarknad. 

Sveriges Ingenjörer uppskattade i en rapport i maj i år att det förväntades komma ca 1 000 ingenjörer till Sverige som från dag ett skulle kunna erbjudas arbete eller praktik. Redan i dag arbetar en del av dem i svenska företag. De som behärskar engelska kan oftast bidra till verksamheterna från början. För andra är praktikplatser en väg in på den svenska arbetsmarknaden.

Sveriges Ingenjörer har, tillsammans med Teknikföretagen, varit snabba med att starta ett praktikprogram. 130 företag har nappat på erbjudandet om praktikanter och 300 ukrainare har anmält intresse. Tyvärr har utbytet inte kunnat starta på grund av Arbetsförmedlingen.  

Redan i februari 2017 skulle det bli bättre. Arbetsförmedlingen tog då över uppgiften som Migrationsverket tidigare haft, att anordna praktikplatser för att snabbt matcha asylsökande till rätt arbete på arbetsmarknaden. Detta skulle ske via riktade kampanjer med budskapet att det inte finns några hinder att arbeta eller praktisera under asyltiden. 

Arbetet resulterade i en satsning i form av den kritiserade appen Jobskills. Men inget annat. 

När Migrationsverket ansvarade för uppgiften fanns en tydlig struktur för anordnande av praktik, inklusive försäkringsskydd. Det fanns också ett särskilt team på Migrationsverket som det var enkelt att ha kontakt med. I dag är det inte enkelt, varken för arbetsgivare eller arbetssökande.

Istället sprider Arbetsförmedlingen informationen att de inte anordnar praktik för dessa målgrupper. Det är först när en individ är folkbokförd som Arbetsförmedlingen anser att det går att erbjuda stöd. Detta trots att det inte finns några migrationsrättsliga hinder för arbete eller praktik under asyltiden eller för den som är här under massflyktsdirektivet.  

Vi tror oss därmed kunna ge svar på varför det är så pass få ukrainare, som omfattas av massflyktsdirektivet, som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. När Arbetsförmedlingens svar är att de inte kan göra något förrän en individ blir folkbokförd i en kommun, varför ska de då skriva in sig?  

Arbetsförmedlingen har haft god tid på sig att hitta lösningar. Sveriges Ingenjörer har uppvaktat såväl Migrationsverket som departementet. Vi har fått svaret att det inte finns migrationsrättsliga hinder för att direkt börja arbeta eller påbörja praktik eftersom ukrainare omfattas av massflyktsdirektivet. Sveriges Ingenjörer konstaterar dock att det som kvarstår är att Arbetsförmedlingen tar sitt ansvar.  

rbetsförmedlingen bör därför skyndsamt ta sig an uppgiften att agera anordnare av praktikplatser. Det behövs för att uppfylla ett minimum av rättssäkerhet samt att praktikanten kan vara försäkrad under praktikperioden. 

Att praktikanten har ett försäkringsskydd är inte en kostsam arbetsmarknadsåtgärd. Det är en viktig princip att alla som verkar på svensk arbetsmarknad har ett svenskt försäkringsskydd, även de som är på flykt. Det är inte alltid som arbetsgivarens försäkringar täcker just praktikanter – och skulle Arbetsförmedlingen lösa detta skulle det förenkla för alla. 

Sveriges Ingenjörers har därför följande uppmaningar till Arbetsförmedlingen. 

  •  Agera rätt och gör det snabbt. Arbetsförmedlingen måste ta sitt myndighetsansvar och se till att ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet också är försäkrade under praktikperioden.  
  •  Använd Ukrainasprånget där högkvalificerade individer på flykt kan erbjudas praktikprogram som leder till rätt jobb. Hundratals ukrainare väntar redan.

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Till toppen