Sveriges Ingenjörer
Opinion Debatt 16 maj 2022

Ukrainska ingenjörer viktiga

Efterfrågan på ingenjörer med arbetslivserfarenhet är stor på arbetsmarknaden. Ukrainska ingenjörer kan med rätt förutsättningar bli ett värdefullt tillskott, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand och samhällspolitiska chefen Johan Kreicbergs, på Di Debatt. 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer

Bland de som söker sig till Sverige från krigets Ukraina finns ingenjörer. Det är kompetens som företagen snabbt kan få tillgång till i ett läge då det råder stor efterfrågan på erfarna ingenjörer. Att tillämpa subventionerade anställningar för dessa individer vore onödigt krångligt och tidsödande. Sveriges Ingenjörer uppmanar istället arbetsgivare att omgående ta tillvara på kompetensen. För de som vill rekrytera långsiktigt är det tryggare att använda certifiering av arbetstillstånd, särskilt för företag som har ett svenskt kollektivavtal.

Sveriges Ingenjörer har kartlagt statistik över yrkesgrupper och gör uppskattningen att hundratals ingenjörer kan ha kommit till Sverige redan före sommaren. Under 2022 förväntas mellan 500–2000 ingenjörer anlända vilket motsvarar 8–31 procent av det totala antalet ingenjörer som utexamineras varje år från svenska lärosäten.

Den avgörande skillnaden mellan de ingenjörer som nu kommer från Ukraina jämfört med de nyutexaminerade är att den stora majoriteten av de ukrainska ingenjörerna har yrkeserfarenhet. Och det är just erfarna ingenjörer som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden för ingenjörer är het. Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är så låg som 1 procent, den lägsta på tio år. Samtidigt visar SCB:s arbetskraftsbarometer att fem av tio utbildningsgrupper som arbetsgivarna uppger att de vill öka antalet anställda av, är just olika ingenjörsinriktningar.

Förutsättningarna för att omgående gå från flyktingstatus till yrkesverksam ingenjör är mycket goda. Ingenjörer på flykt behöver nu få en klar signal att den svenska arbetsmarknaden är redo att ta emot dem. En del i det är fackligt stöd. Sveriges Ingenjörer har infört ett avgiftsreducerat medlemskap för nyanlända ingenjörer från Ukraina.

Det är avgörande att de ukrainska ingenjörernas kompetens tas tillvara utan fördröjning. Svenska företag behöver nu erbjuda de flyende ingenjörerna möjlighet att tillämpa sina kunskaper.

Ulrika Lindstrand & Johan Kriecbergs

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer & samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer

Många ukrainska ingenjörer är redan i dag anställda av svenska företag, både i Sverige och utomlands. Det finns därmed erfarenhet och rutiner som underlättar.

Målsättningen bör vara att ingenjörer senast första dagen de är i Sverige erbjuds rätt jobb. Helst bör detta ske redan innan de anländer till Sverige. Alla arbetsgivare bör förstå hur enkelt det är att anställa dessa ingenjörer.

För att hitta nyanlända ingenjörer finns flera exempel på kommersiella matchningssajter där flyktingar presenterar sina kvalifikationer och arbetsgivare efterfrågar kompetenser, såsom Welcome Talent eller hos Sweden ICT. Om ett behov av kompetenskartläggning finns, vid osäkerheter om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige, har Universitets- och högskolerådet en digital bedömningstjänst.

De företag som inte har ett direkt rekryteringsbehov kan ge värdefullt stöd till nyanlända ingenjörer genom att erbjuda praktik eller starta yrkesinriktade mentorprogram, där ingenjörer möter ingenjörer. Ett exempel är Jobbsprånget som nu öppnat upp för flyktingar från Ukraina. Det finns inga migrationsrättsliga hinder för ingenjörer som omfattas av massflyktingsdirektivet att under tillståndstiden praktisera på ett företag. Det kan ge just det nätverk i det svenska yrkeslivet som den nyanlända ingenjören saknar.

Utöver dessa råd till arbetsgivare anser Sveriges Ingenjörer att:

  • Arbetsgivare som vill rekrytera långsiktigt kan göra det tryggare genom att nyttja den ordinarie arbetstillståndsprocessen.
  • Förslag som kommit från arbetsgivarhåll om subventionerade anställningar är kontraproduktivt för denna grupp. Det finns inte några skäl att subventionera anställningar för fullt kompetenta ingenjörer. Risken är bara att anställningar dröjer i väntan på sådana bidrag. Det sista de nyanlända ingenjörerna behöver är att statliga myndigheter först ska fånga upp kompetensen för att efter ett antal tidskrävande åtgärder försöka förmedla ut dem till arbetsmarknaden.
  • Arbetsgivare som söker ingenjörer som fortfarande befinner sig i Ukraina, men även i andra länder utanför EU/EES, kan snabba på arbetstillståndsprocessen genom att själva vara certifierade eller anlita ett certifierat företag. Teknikföretagens eller Almegas medlemsföretag kan anlita respektive arbetsgivareorganisation för garanterat snabbt beslut av Migrationsverket.
  • Nu ser vi att handläggningstiderna för certifiering av arbetstillstånd förlängs utöver de utlovade 10 dagarna. Vi anser att denna tidsgräns måste hållas för personer som omfattas av svenska kollektivavtal.

De ukrainska ingenjörerna stärker nu svensk arbetsmarknad. Det är viktigt att den nyanlända kompetensen snabbt kommer i arbete till avtalsenliga löner och goda anställningsvillkor. Det vinner alla på!

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer

Till toppen