Sveriges Ingenjörer
Nyheter 1 februari 2023

Hur går det till vid neddragningar?

Vilka regler gäller när en arbetsgivare gör neddragningar? Finns det någon skillnad om arbetsplatsen har kollektivavtal? Förbundet hjälper med vägledning och råd. Nyligen pratade förbundets chefsjurist om just detta i TV4 Nyhetsmorgon och intervjuades även av DiDigital. 

Chefsjurist Heléne Robson i TV4 Nyhetsmorgon (1/2) - om vad som gäller vid varsel och uppsägningar.

Om neddragningar

Efterfrågan på ingenjörskompetens är stark. Men trots det finns det verksamheter med ingenjörer som tvingats till personalneddragningar. Flera s.k. techbolag har under den senaste tiden aviserat att man kommer dra ned på antalet anställda. Processen för när en arbetgivare aviserat neddragningarar kan skilja sig från företag till företag. Inte sällan föregås uppsägningsfasen av att arbetsgivaren ger de anställda ekonomiska erbjudanden i gengäld mot att avsluta sin anställning frivilligt. 

Vårt råd är att aldrig skriva på något innan man konsulterat sitt fackförbund. Detta för att undvika att ingå oskäliga överenskommelser. Till exempel klausuler som kan ge problem med den fackliga inkomstförsäkringen eller i onödan hindrar en från att ta framtida anställningar hos andra arbetsgivare

Heléne Robson

chefsjurist Sveriges Ingenjörer

Till toppen