Sveriges Ingenjörer
Nyheter 12 april 2023

Sveriges Ingenjörer vill teckna kollektivavtal med Spotify

Idag skickade vi en formell begäran till Spotify om att inleda förhandlingar om kollektivavtal. Initiativet tas tillsammans med Unionen och Akavia.

Spotifys tekniska lösningar har revolutionerat hur ljud konsumeras. Nu är det hög tid för företaget att bryta ny mark som arbetsgivare genom att teckna kollektivavtal.

Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

Framställan ett första steg

Framställan har skickats av Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia och förhandlingarna kommer att genomföras gemensamt. En förhandlingsframställan är det första formella steget i en process initierad från facken för att förmå företaget att teckna kollektivavtal. Enligt bestämmelser i Medbestämmandelagen ska förhandlingar inledas skyndsamt efter inskickad framställan.

Fler snabbväxande teknikföretag behöver ta steget och ansluta sig till den svenska partsmodellen. Nu är det dags.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande

Andra framställan inom techbranschen

– Det här är vår andra förhandlingsframställan inom techbranschen på kort tid. Det är både ett sätt att sträcka ut en hand och samtidigt ge en tydlig knuff i rätt riktning. Fler snabbväxande teknikföretag behöver ta steget och ansluta sig till den svenska partsmodellen. Nu är det dags, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Vad händer härnäst?

Ombudsmän från Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia kommer nu att inleda diskussion och påbörja förhandlingar med företrädare för Spotify. Ambitionen är att få till kollektivavtal så snart det är möjligt. Skulle det inte gå att enas via förhandlingar finns möjligheter för facken att vidta konfliktåtgärder. 

SvD Näringsliv

Några av Sveriges största fackförbund riktar skarpa krav om kollektivavtal för anställda på Spotify. "Går det inte finns olika konfliktåtgärder vi kan ta till", säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.
Ta del av artikeln Kravet på Spotify Kollektivavtal på SvD.se

Svt Kulturnyheterna

Tre fackförbund har skickat en formell begäran till Spotify om att inleda förhandlingar om kollektivavtal.” Vi har länge velat få till kollektivavtal på Spotify och nu känner vi att tiden är mogen”, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
Ta del av artikeln och inslaget Fackförbund begär förhandling med Spotify om kollektivavtal på Svt.se 

Breakit.se

Det andra kravet i techbranschen på kort tid. (…) ”Det här är vår andra förhandlingsframställan inom techbranschen på kort tid. Det är både ett sätt att sträcka ut en hand och samtidigt ge en tydlig knuff i rätt riktning. Fler snabbväxande teknikföretag behöver ta steget och ansluta sig till den svenska partsmodellen. Nu är det dags”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.
Ta del av artikeln Facken kräver kollektivavtal på Spotify – kallar till förhandling på Breakit.se

DN Ekonomi

Facken har vind i seglen i techkrisen och kräver nu att Spotify tecknar kollektivavtal.Om parterna inte enas kan de anställda gå ut i strejk. (…) Nu tar Unionen nästa steg och begär tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Akavia förhandling med Spotify där de kräver att företaget tecknar ett kollektivavtal.
Ta del av artikeln Anställda på Spotify vill ha kollektivavtal – facken tar strid på DN.se

The Local

Three of Sweden's leading white-collar unions hhave sent a formal request to the Spotify music streaming service, calling on them to start negotiations over a collective agreement. (…)Spotify's technical solutions have revolutionised how sound is consumed. Now it's high time for the company to break new ground as an employer by signing a collective agreement," Ulrika Lindstrand, said president of Engineers of Sweden.
Ta del av artikeln Sweden's tech workers launch push for union deal with Spotify på theLocal.se

Till toppen