Sveriges Ingenjörer
Opinion 12 maj 2023

Förslag för en bättre och hållbar arbetskraftsinvandring

Migrationsverket meddelade 12 maj att det nuvarande certifieringssystemet för handläggning av arbetstillstånd ska avskaffas. Beslutet välkomnas av Sveriges Ingenjörer som länge påtalat att systemet har betydande brister och vill i stället se ett nytt och hållbart system för arbetstillstånd.

Ladda ned rapporten om arbetskraftinvandring

Bland ingenjörer som är invånare i länder utanför EU/EES har Migrationsverkets certifieringssystem varit den absolut vanligaste vägen för att söka svenskt arbetstillstånd. Sveriges Ingenjörer har upprepade gånger pekat på brister i certifieringssystemet kopplade till risker som rör anställningsvillkor och trygghet för den anställde.

Signalerna hittills från Migrationsverket om en ny modell för handläggning av arbetstillstånd för högkvalificerade har inte omfattat kollektivavtal. Det är olyckligt. Myndigheten behöver nu ta nästa steg och få på plats ett verkligt hållbart system, som fungerar för de ingenjörer som söker sig till Sverige för att arbeta och företagen som behöver deras kompetens.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

För att svenska företag ska kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft är det avgörande att de kan rekrytera personal med rätt kompetens inom en snäv tidsram. Företag som tvingas vänta för länge på att rekrytera nyckelpersoner hamnar efter sina konkurrenter på den globala marknaden. I rapporten Inför ett hållbart system för arbetstillstånd! presenterar Sveriges Ingenjörer förslag för ett nytt system för arbetskraftsinvandring där kollektivavtal spelar en central roll.

Våra förslag handlar om att kollektivavtal kan fungera som en garant för att löner, försäkringar och andra villkor uppfylls. Det ger möjlighet till snabb handläggning av arbetstillstånd och därmed snabbare rekrytering för svenska företag.

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Kollektivavtal och anställning i Sverige kan bidra till ett hållbart system för arbetskraftsinvandring. För anställningar som omfattas av svenska kollektivavtal är det fullt möjligt att på bara 10 dagar bedöma om villkoren i en anställning är i linje med de som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Avskaffandet av certifieringssystemet är välkommet. Men det är bara ett första steg på vägen. Förbundet ser nu fram emot fortsatt dialog med Migrationsverket, arbetsgivare och politiker för en arbetstillståndsprocess som både säkrar trygga villkor för ingenjörer och säkerställer konkurrenskraft för svenska företag.

Svt Nyheter

(…) Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer, är positiv till att det gamla systemet avskaffas men tycker det är olyckligt att man inte kunnat skapa ett snabbspår för arbetskraftsinvandrare som omfattas av svenska kollektivavtal. "Vi tror att det skulle kunna gå bra mycket snabbare för företag där de anställda omfattas av svenska kollektivavtal och är anställda i Sverige", säger Johan Kreicbergs.
Ta del av artikeln Regeringens besked - Ny enhet för högkvalificerad arbetskraftsinvandring på Svt Nyheter (publ. 12 maj)

Dagens Nyheter 

(...) Sveriges ingenjörer välkomnar beslutet och vill se kollektivavtalet som en garant för att alla villkor uppfylls, enligt ett pressmeddelande.
Ta del av artikeln Teknikföretagen kritiserar nytt system för arbetstillstånd - ”Tusentals ingår inte” på DN.se (publ. 12 maj)

Arbetsvärlden 

Regeringen vill nu införa ett uppsnabbat system för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Enligt Sveriges ingenjörer krävs gräddfil för företag med kollektivavtal, för att få ordning på dagens missbruk.
Ta del av artikeln "Ge snabbspår åt företag med kollektivavtal" via Arbetsvarlden.se (pub. 13 juni)

Till toppen