Sveriges Ingenjörer
Nyheter Avtalsrörelse 25 augusti 2023

Staten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare för ingenjörer

Bara en månad återstår av avtalsförhandlingarna inom den statliga sektorn. Förhandlingarna rör avtalsvillkoren och omfattar sammanlagt ca 248 000 anställda i staten, varav cirka 11 000 ingenjörsmedlemmar.

Andreas Nyström är Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor och vice ordförande för Saco-S.

Andreas, vilka är de viktigaste frågorna ni förhandlar om?

Vi förhandlar gemensamt med alla andra akademikerförbund inom staten inom det som kallas Saco-S. Motparten är Arbetsgivarverket och före sommaren lämnade vi in yrkanden på fyra huvudområden:

  • Längre och hållbart arbetsliv
  • Framtidens kompetensförsörjning
  • Flexibelt arbetsliv
  • Ordning och reda i avtalen

Inom dessa områden har vi prioriterade krav som våra medlemmar anser vara viktiga för att stärka attraktionskraften och kompetensförsörjningen inom den statliga sektorn. Exempelvis vill vi ge möjlighet att omvandla semesterlönetillägg till fler lediga dagar, ge rätt till tjänstledighet för att prova en anställning på affärsverk. Med tanke på omvärldsläget och Sveriges stärkta försvar vill vi också att ersättningen ökar vid tjänstgöring inom totalförsvaret.

Finns det några särskilda utmaningar inom just den statliga sektorn?

För att konkurrera om ingenjörer är det viktigt att staten blir en mer attraktiv arbetsgivare och att myndigheterna erbjuder villkor och löner som lockar våra medlemmar till statliga jobb. Sveriges gröna omställning, snabbare elektrifiering och ett stärkt försvar och bättre försvarsmateriel kräver att staten kan behålla och locka till sig ingenjörers spetskompetens.

Hur skiljer sig de statliga avtalen från dem som gäller inom privat sektor?

Statlig sektor har ett mycket generöst kollektivavtal med flera förmåner som vi inte har i avtalen på privat sektor. Några exempel är rätten till tjänstledighet för att prova annan statlig anställning, mer generösa villkor när det gäller föräldralönetillägg och det mest generösa pensionsavtalet på svensk arbetsmarknad efter vårens förhandlingar.  

Hur sätts lönerna i den statliga sektorn?

För Saco-S medlemmar – där Sveriges Ingenjörer ingår – finns ett löneavtal som löper tills vidare, där varken vi eller Arbetsgivarverket förhandlar lönenivåerna. I stället ska de lokala parterna komma överens om nya löner utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Lönerna förhandlas individuellt mellan chefer och medarbetare enligt en ordning som bestäms i detalj på arbetsplatsen.

Vad händer om inte förhandlingarna är klara den sista september?

Saco-S har inga tidsbegränsade avtal. Det innebär att vårt villkorsavtal också löper på tills vidare om vi inte väljer att göra några ändringar i avtalet. Det vill säga: vi behöver inte skriva under. Förhandlingarna sker under fredsplikt.

Så snart avtalen är klara är det dags för lönesättande samtal i staten.
Få råd och tips om hur du löneförhandlar

Till toppen