Sveriges Ingenjörer

Grattis till vinnarna av tårta och biobiljetter

Många ville uppmärksamma de förtroendevalda på sin arbetsplats och nomineringarna till vår tävling "Vem vill du fira med tårta?" strömmade in. Nu kan vi stolt presentera vinnarna.
Nyheter
2023-12-04

Nomineringarna beskriver engagerade förtroendevalda som gör ett fantastiskt jobb för medlemmarna ute på arbetsplatserna varje dag. En jury har nu valt ut fem vinnare bland nomineringarna, som får chans att bjuda på tårta.

De vinnande föreningarna får bjuda arbetskamraterna på tårta.

Stort grattis till

Sveriges Ingenjörers lokalförening i Ljungby kommun

Deras engagemang och intensiva arbete har lett till en bra löneökning för medlemmarna. De har visat för arbetsgivaren att ingenjörer är svårrekryterade, de har en gedigen utbildning som kommunen behöver och utfört kvalificerade arbetsuppgifter samtidigt som lönen är väldigt viktig för att kunna rekrytera rätt personer. Styrelsen lyssnar på medlemmarna, hjälper oss med enskilda problem och ordnar studiebesök på någon intressant arbetsplats inom kommunen varje år vilket ska ge dem en stor stjärna i kanten.
Utdrag ur nomineringarna

ABB:s koncernförening

”Styrelsen har tillsammans lyckats vända från att i flera år ha kämpat med lönefrågor utan resultat och hopp till att hitta nya angreppssätt och på det sättet äntligen få till en konstruktiv dialog med arbetsgivaren som redan nu börjar ge vinster. Ett ihärdigt arbete samt en förmåga att tänka nytt och hitta andra tillvägagångssätt tycker jag är värt att fira med en tårta. Och dessutom har medvetenheten om lönefrågor ökat hos medlemmarna, en riktigt bra bonus.”
Medlem på ABB

Annika Norlenius, ordförande GKN Aerospace, Trollhättan

Hon engagerar styrelsen som sedan ett par år tillbaka består av 10 superengagerade personer och hon har skapat ett jättestort intresse för facket. När hon startade som ordförande var det av cirka 430 medlemmar ungefär 30 som kom på våra årsmöten. Nu är vi 520 medlemmar och på senaste medlemsmötet hade vi över 300 deltagare! Hon är orädd, rolig och otroligt vältalig gör henne till en perfekt representant för Sveriges Ingenjörer och hon behöver verkligen uppmärksammas för detta! 
Utdrag ur nomnineringarna

Akademikerföreningen Heidelberg materials cement, Slite

”Anton Hermansson, ordförande för Akademikerföreningen, gör ett väldigt bra jobb och styr upp Akademikerföreningen. Han har koll och har en bra dialog med arbetsgivaren som gör att medlemmarna känner sig trygga.”
Medlem Heidelberg materials cement

Bo Westman, Hitachi Energy Sweden AB, Ludvika

”Jag vill nominera Bo Westman. Han är väl värd att bli firad för hans fantastiska jobb för Sveriges Ingenjörer och alla SACO-förbund på Hitachi Energy! Sedan vi fått veta att vi skulle bli sålda från ABB, har Bosse jobbat stenhårt för att underlätta övergången så mycket som möjligt för våra medlemmar och försöka jobba strategiskt genom facket för att stärka jobben här i Sverige. Han har ordnat besök hos andra företag som har japanska ägare för att några förtroendevalda skulle kunna åka dit på studiebesök. Han har även styrt upp ett samarbete med Hitachi Workers Union i Japan, Sveriges Ingenjörer i Sverige och vår nationella klubb SACO Hitachi Energy. Han jobbar målinriktat för att stärka ställningen för oss i Sverige inom Hitachi Energy globalt. Därutöver har han även tid att jobba outtröttligt med medlemsfrågor, svåra personalärenden, nedläggningar och omstruktureringar. Allt detta samlat gör att jag tycker Bosse är väl värd att bli firad för hans finfina jobb här på Hitachi, och jag vet att hela styrelsen på både SACO-HE och lokalklubben på HVDC skulle hålla med mig!”
Medlem på Hitachi Energy Sweden AB

De som har nominerat dessa vinnare kommer att få två biobiljetter som tack för sina upplysande nomineringar.

Sveriges Ingenjörer är så stolta över att vi har så många bra förtroendevalda och föreningar som är värda att hyllas! 

Till toppen