Sveriges Ingenjörer

Prolongering av Sobonas branschöverenskommelser

Akademikeralliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med 15 andra Sacoförbund, har prolongerat branschöverenskommelserna med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Detta gäller kollektivavtalen för branscherna besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser samt vatten och miljö.
Avtalsrörelse
2024-03-28

Kollektivavtalen för den fem branscherna löper ursprungligen ut den 31 mars. Akademikeralliansen har kommit överens med Sobona om att förlänga dessa med sjudagarsintervaller. Förhandlingarna fortsätter vecka 14 mellan de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Akademikeralliansen, där Sveriges Ingenjörer ingår tillsammans med 15 andra Sacoförbund. Under vecka 14 kommer vi troligtvis att kunna landa de nya kollektivavtalen.

Till toppen