Sveriges Ingenjörer
tre personer som går och pratar

Nominera dina företrädare nu

Varje år kan du som är medlem tipsa valberedningen om personer som skulle kunna passa att sitta i förbundets styrelse. Du är också välkommen att föreslå förbundsrevisorer.
Nyheter
2024-04-02

I år ska åtta personer väljas till förbundsstyrelsen och två personer till verksamhetsrevisorer. Beslut tas av Ingenjörsfullmäktige i november.

Nominera till förbundsstyrelsen

Vikten av bredd

Önskvärt är att förbundsstyrelsens ledamöter består av män och kvinnor som speglar medlemmarnas bredd av bakgrund, utbildning och sektor.

Uppdraget

Förbundsstyrelsen arbetar framåtblickande och genomför beslut som fattas av Ingenjörsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består av 15 ledamöter varav två är teknologer. De leder arbetet i förbundet genom att bland annat sätta strategiska mål och följa upp resultat.

Vem kan du nominera?

Den du vill nominera måste vara yrkesverksam och medlem i Sveriges Ingenjörer. Erfarenhet av fackligt arbete är ett plus och det spelar ingen roll om det är på lokal, distrikts- eller central nivå.

Du kan inte nominera dig själv, men kanske kommer du att tänka på någon annan som skulle passa bra. Fram till den 30 april kan du nominera en eller flera personer.

 

 

 

Nominera verksamhetsrevisorer

Vikten av bredd

Önskvärt är att revisorsgruppen består av både män och kvinnor som speglar medlemmarnas bredd av bakgrund, utbildning och sektor.

Uppdraget

Revisorernas uppdrag är att granska förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.  

Vem kan du nominera?

Den du vill nominera måste vara yrkesverksam och medlem i Sveriges Ingenjörer. Personen ska vara oberoende styrelsen och förbundsledningen.  

Den du nominerar ska ha god kännedom om förbundets verksamhet och gärna erfarenhet av fackligt arbete av olika slag inom Sveriges Ingenjörer. Det är meriterande är att ha erfarenhet från att varit revisor i en annan förening och då framför allt i rollen som verksamhetsrevisor.

Du kan inte nominera dig själv, men kanske kommer du att tänka på någon annan som skulle passa bra. Fram till den 30 april kan du nominera en eller flera personer.

Till toppen