Sveriges Ingenjörer

Så kan du påverka förbundets verksamhet

Som medlemsstyrt fackförbund är det viktigt att medlemmarna är aktiva och bidrar med sin kunskap och kompetens kring vad det är de vill att förbundet fokuserar på.
Nyheter
2024-03-18

Du som medlem har flera möjligheter att påverka förbundets verksamhet. De vanligaste sätten är att skicka ett medlemsförslag till förbundsstyrelsen eller lämna en motion till Ingenjörsfullmäktige.

Medlemsförslag och motioner är viktiga för organisationens utveckling och fortlevnad. En medlemsstyrd organisation behöver aktiva medlemmar.

Elisabeth Arbin

Förbundssekreterare

Medlemsförslag

Tidigare inskickade medlemsförslag har till exempel handlat om att införa Freja eID+ som inloggningsalternativ till BankID på webben, särskilda Ingenjörsfonder, förbundets IT-lösningar eller ökat fokus på individuell lönesättning. 

Alla medlemmar eller grupper av medlemmar har rätt att lämna medlemsförslag. Dessa skickas direkt till förbundsstyrelsen och inom några veckor från att förslaget har kommit in får du besked om hur ärendet behandlas. Efter att förbundsstyrelsen har fattat beslut får du ett slutgiltigt beslut. 

Mer om medlemsförslag  

Motioner

Ingenjörsfullmäktige behandlar motioner varje jämnt år, nästa gång i år. Innehåll i tidigare motioner har till exempel rört livslångt lärande, höjd pensionsålder och tillämpning av löneavtalet. 

Motionerna ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti. 

Mer om motioner  

Till toppen