Sveriges Ingenjörer
Nyheter Opinion 11 juli 2023

Stark arbetsmarknad ger tryck på ingenjörernas lönekrav

Omkring 3 av 10 ingenjörer kräver löneökningar på över 5 procent i år och var sjunde ingenjör begär över 7 procents löneökning. Nära hälften av ingenjörerna är beredda att söka nytt jobb om inte deras arbetsgivare möter deras krav. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då ändå rekordmånga ingenjörer bytte jobb. Detta visar förbundets senaste medlemsundersökning. 

De flesta av de centrala avtalen på arbetsmarknaden har nu kommit på plats. Det innebär att på många arbetsplatser har lönesamtal mellan arbetsgivare och den enskilde arbetstagaren om individuella löneökningar hållits. För ingenjörer finns det oftast inga garanterade löneökningar utan de nya lönerna sätts i dessa individuella löneförhandlingar. Mediankravet bland medlemmarna ligger på 4,6 procents lönepåslag. Hela 28 procent säger sig begära över 5 procents lönepåslag. 

När vi jämfört ingenjörernas lönekrav under fjolåret med deras utfall visade det sig att de individuella medianlöneökningarna blev högre än kraven. En stor anledning till det är att rekordmånga ingenjörer bytte arbetsgivare. Löneökningarna för dem som byter jobb är dubbelt så höga som för dem som stannar kvar.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom, Sveriges Ingenjörer

Trots höjda räntor och ökad inflation tror också de flesta ingenjörer att det framöver finns goda möjligheter att få jobb hos en annan arbetsgivare till en högre lön. Fler idag (44 procent) än i fjol (35 procent) är beredda att byta arbetsgivare om de får löneökningar som är markant under vad de begärt. Drygt 6 av 10 uppger att det finns goda möjligheter att hitta ett jobb till en högre lön hos en annan arbetsgivare. 

Det finns sannolikt två orsaker bakom trenden med jobbyten. En stark efterfrågan på ingenjörer har gjort det lättare att hitta jobb med högre lön. Dessutom har utbredningen av distansarbete gjort att man kunnat acceptera en längre resväg och med det fått större möjligheter välja bland fler arbetsgivare.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom, Sveriges Ingenjörer

Den starka efterfrågan på ingenjörer avspeglas i att arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar det senaste året legat stabilt omkring 0,8 procent.

Konjunkturförsvagningen hittills tycks inte påverkat efterfrågan på ingenjörer. Både privata och offentliga arbetsgivare har stora rekryteringsbehov. Snabb teknikutveckling och en omfattande grön omställning bidrar till att ingenjörer blir allt viktigare för allt fler verksamheter.

Johan Kreicbergs

samhällspolitisk chef/chefsekonom, Sveriges Ingenjörer

Sammanfattning av undersökningsresultaten

  • Mediankravet bland Sveriges Ingenjörers medlemmar ligger på 4,6 procents lönepåslag.
  • Cirka 28% av medlemmarna begär över 5 procents lönepåslag. Var sjunde ingenjör kommer kräva löneökningar på över 7 procent.
  • 65% bedömer möjligheterna som goda till att byta till ett jobb med högre lön (66%)
  • 44% beredda att byta arbetsgivare om de får en löneökning som ligger markant under vad man begärt (35%)
  • Arbetslösheten bland Sveriges Ingenjörers medlemmar ligger på 0,8 procent (maj 2023) 

Ta del av undersökningen "Huggsexa om ingenjörer skapar rekordhöga lönekrav"

Nyhetsbyrån Direkt 

LÖNEAVTAL: HUGGSEXA OM INGENJÖRER PRESSAR UPP LÖNEKRAVEN - ta del av artikeln av Nyhetsbyrån Direkt via Di.se

Till toppen