Sveriges Ingenjörer

Avalanche ska teckna kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Unionen

Efter ett halvår av förhandlingar mellan Sveriges Ingenjörer, Unionen och Avalanche Studios så har det svenska spelföretaget gett beskedet att de avser teckna kollektivavtal 2025.
Nyheter
2024-04-16
Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har försökt få till stånd en kollektivavtalsanslutning på Fatalist Development AB, mer känt som Avalanche Studios, en svensk datorspelsutvecklare som grundades 2003. Facken inledde förhandlingarna med arbetsgivaren i september 2023 och har haft löpande möten sedan dess. Nu har företaget meddelat att de har för avsikt att teckna kollektivavtal våren 2025.

God ton i förhandlingarna

– Avalanche Studios visar att de är i framkant i en mognande spelbransch och är lyhörda för sina engagerade medarbetare. Förhandlingarna har skett i god ton. Arbetsgivaren har från början varit positivt inställd och mån om att vara en bra arbetsgivare, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

– Den svenska modellen är ett unikt system där arbetsgivare och fackföreningar samarbetar för att förhandla fram goda arbetsvillkor. Kollektivavtalen är kärnan i den svenska modellen. Förhandlingarna och kollektivavtalen skapar en arbetsmarknad som kännetecknas av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare snarare än konflikt, säger Camilla Frankelius.

Fram till maj 2025 ska Förtroendemannalagen tillämpas på de fackliga förtroendemän som Unionen och Sveriges Ingenjörer utser på Avalanche för att säkerställa att dessa tillgodoses facklig tid samt skydd mot repressalier.

Fakta svenska modellen med kollektivavtal

  • Branschanpassade kollektivavtal är ett flexibelt och stabilt regelsystem som komplement till arbetsrättsliga lagar i Sverige.
  • Kollektivavtalen säkrar att arbetstagare och arbetsgivare är överens om spelregler, i både med och motgång.
  • Kollektivavtal säkerställer att alla har tillgång till samma grundläggande villkor.
  • På en arbetsplats med kollektivavtal får de anställda rättigheter som lönerevision, tjänstepension och tillgång till försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet.
  • Kollektivavtal är ett golv, inte ett tak. Det finns ingenting i kollektivavtalen som hindrar arbetsgivaren från att ge förmåner utöver det som står där.
  • Trots att Sverige har den klart största arbetsmarknaden i Norden, har vi betydligt färre antal förlorade arbetsdagar per år till följd av konflikter och strejker än våra grannländer.
  • Som anställd på en arbetsplats med kollektivavtal är man skyldig att följa de regler och villkor som står i avtalet.
  • Kollektivavtal gäller alla anställda hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Men vid uppsägningar eller neddragningar är det bara medlemmar som får hjälp av facket.
  • Kollektivavtalen förhandlas om till nya arbetsvillkor och behov genom de regelbundna förhandlingarna som parterna har, i det som kallas avtalsrörelsen.

Till toppen