Sveriges Ingenjörer

Cathrine Trask prisas för sin pedagogik på ingenjörsutbildningar

2024 års Levipris tilldelades idag Cathrine Trask, universitetslektor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon belönas med ett diplom och 50 000 kr för sin uppskattade och entusiasmerande pedagogik på ingenjörsutbildningarna.
Nyheter
2024-05-24
Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand delar ut Levipriset 2024 för arbetsmiljöarbete till Catherine Trask, universitetslektor vid KTH.

Catherine Trask, universitetslektor vid KTH, arbetar inom ett brett forskningsområde. Hennes forskning spänner över områdena jordbruk, digitaliserade hjälpmedel, produktutveckling, kognitiv arbetsmiljö och ergonomi. Med hjälp av bland annat rollspel utvecklar och förnyar Catherine pedagogiken.

– Catherine Trask prisas för att skapa delaktighet och aktivitet bland ingenjörsstudenterna. Hon lägger stor vikt vid att väva ihop teori och praktik. Studenterna ges en bra förberedelse inför inträdet i arbetslivet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– För mig är det viktigt att studenterna ser och känner betydelsen av deras utövning för människor, verksamheter och hela samhället, säger Catherine Trask, universitetslektor vid KTH och Levipristagare 2024.

För mig är det viktigt att studenterna ser och känner betydelsen av deras utövning för människor, verksamheter och hela samhället.

Cathrine Trask

Levipristagare 2024

Priset delades ut av förbundsordförande Ulrika Lindstrand i samband med ett webbinarium om ergonomisimulering och smarta kläder, med förra årets Levipristagare Lars Hanson.

– Catherine är en entusiasmerande och medryckande lärare och handledare. Hon är djupt uppskattad bland ingenjörsstudenterna och doktoranderna. Hennes internationella nätverk och kompetens bidrar stort till Sveriges ingenjörsutbildningar och svenskt arbetsliv. Sammantaget är Catherine en utomordentligt värdig pristagare i Lennart Levis anda, säger Ulrika Lindstrand.

– Jag känner mig ödmjuk över att föräras det prestigefyllda Levipriset och rörd över att Sveriges Ingenjörer nu placerar mig jämsides tidigare ytterst välmeriterade pristagare, avslutar Catherine Trask.

Om Lennart Levi

Lennart Levi var en pionjär inom arbetsmiljöforskningen och lade som nyexaminerad läkare tidigt grunden för en forskningsverksamhet inriktad på stress. Professor emeritus Lennart Levi avled den 18 februari 2024 i en ålder av 93 år.

Till minne av Lennart Levi

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens nestor, Lennart Levi. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att uppmärksamma ingenjörernas roll för utvecklingen av en bra arbetsmiljö. Pristagaren tilldelas en prissumma på 50 000 kronor.

Läs mer om Levipriset

Till toppen