Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer omfattas av fredsplikt om Vårdförbundets medlemmar går ut i övertidsblockad

Vårdförbundet har varslat om konflikt med övertidsblockad från torsdag den 25 april. AkademikerAlliansen där Sveriges Ingenjörer utgör ett av 16 förbund har redan tecknat motsvarande avtal med SKR/Sobona och omfattas därmed av fredsplikt. Vårdförbundet har begärt att vi förhåller oss neutrala i konflikten. Det betyder att du som medlem i Sveriges Ingenjörer ska fortsätta arbeta som vanligt.
Avtalsrörelse
2024-04-24
Medicintekniker flyttar en respirator. Fotograf: johner.se/Linnea Ronström

När ett fackförbund ska eller har vidtagit en konfliktåtgärd på en arbetsplats med medlemmar i olika fackförbund omfattas inte medlemmarna från de andra fackförbunden av den åtgärden. Det konfliktande fackförbundet kontaktar övriga fackförbund med information om konflikten och en begäran om att förbund och dess medlemmar ska hålla sig neutrala i konflikten.

Utför inte arbete som skulle gjorts av kollega i konflikt

Att hålla sig neutral innebär att du utför dina egna arbetsuppgifter som du brukar men du ska inte utföra arbetsuppgifter som normalt skulle gjorts av en kollega som är medlem i det konfliktande förbundet, i detta fall Vårdförbundet. Om du har frågor eller funderingar kring detta så kontakta gärna förbundets rådgivning.

Till toppen