Sveriges Ingenjörer
Facklig utbildning

Praktiskt inför kurser

Här hittar du information om vad som gäller för fackliga kurser som anordnas av Sveriges Ingenjörer.

För dig som är kontaktperson eller ledamot i en styrelse gäller Förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet med bibehållen lön när du deltar i våra kurser. Enkelt uttryckt innebär det att du får gå den utbildning du behöver för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag. Nedan kan du ta del mer information genom några vanliga frågor och svar. 

Kom ihåg att tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och begär ledigt.

Läs mer om Förtroendemannalagen

Information för dig som är medlem i annat förbund

Bekräftelse på din anmälan

Du får en personlig bekräftelse skickad till dig när du är registrerad på kursen. Kallelse till kursen får du cirka 1 månad före kursstart.

Avanmälan

Gör eventuell avanmälan snarast så att vi kan undvika onödiga kostnader. Ofta har vi en reservlista och möjlighet att kalla in en reserv i stället.

Avanmälan görs till kurs@sverigesingenjorer.se.

 

Frågor och svar om facklig utbildning

Här får du svar på några vanliga frågor om vad som gäller vid facklig utbildning.

Förtroendemannalagen ger dig rätt att vara ledig utan löneavdrag från ditt ordinarie arbete för att utföra fackligt arbete som är knutet till arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren står för lönen eftersom lokalt fackligt arbete bidrar till verksamheten. Bland annat får du gå den utbildning du behöver för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag. 

Alla förtroendevalda behöver grundläggande utbildning för att kunna företräda sina medlemmar, exempelvis facklig grundkurs. Sedan finns många teman du kan fördjupa dig i. Vad du får gå på betald ledighet beror på vad du behöver i ditt uppdrag. Är du exempelvis ledamot i föreningens styrelse och ansvarig för att förhandla med arbetsgivaren, kan du behöva gå kurser om MBL, förhandling och lön. Är du personalrepresentant i bolagsstyrelsen kan du gå PTK:s utbildning om just detta uppdrag.  

Det är ämnet, inte formen som avgör om du får gå utbildning på betald arbetstid. Det spelar ingen roll om utbildningen exempelvis sker som webbkurs, webbinarium, i kurslokal eller via Teams.  

Kom ihåg att tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och att begära ledigt. 

Är du osäker på om du får gå kursen, kontakta kurs@sverigesingenjorer.se.

För att omfattas av Förtroendemannalagen måste din arbetsgivare ha tecknat kollektivavtal. Saknas kollektivavtal innebär det bland annat att du inte har rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid och att du inte kan ta del av vårt generella kursutbud. 

Kontakta oss på kurs@sverigesingenjorer.se så ser vi till att du får utbildning och stöd utifrån dina förutsättningar.

Alla våra kurser är kostnadsfria för dig som är förtroendevald. Sveriges Ingenjörer står för kost och logi vid internatkurser. Vid externatkurser dagtid ingår lunch och fika, däremot inte logikostnader. 

Vi står också för dina utlägg för resor i samband med kurs. Vid resa längre tid än tre timmar kan dessutom måltidsersättning (mot kvitto) utgå. Ersättningen gäller högst 200 kronor och ej alkohol. Bifoga samtliga biljetter och verifikationer till din reseräkning. 

Reskostnader utgör en stor del av vår utbildningsbudget. Välj därför alltid det billigaste alternativet när du reser. 

Du bokar själv dina biljetter för resan. Mer information kommer i kallelsen till kursen. 

Läs mer om resor i ditt fackliga uppdrag

Eventuell logi dag före kursstart på grund av besvärliga kommunikationer kan behövas. 

Kontakta oss på kurs@sverigesingenjorer.se och berätta om dina förutsättningar så gör vi en bedömning och meddelar om du ska boka hotellet själv eller om vi har kontakt med hotellet och bokar in.  

Behöver flera i samma styrelse gå kurs brukar det gå bra att ni går samtidigt. En fördel kan vara att ni efter kursen kan hjälpas åt att diskutera och arbeta med frågor. Är ni många rekommenderar vi att ni går vid olika kurstillfällen för öka era kontaktytor och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra föreningar. I eventuella undantagsfall där ni inte kan vara flera, framgår detta i kursbeskrivningen. 

Våra webbkurser rekommenderar vi varmt att ni går tillsammans. Ni får ut mer av innehåll och övningar genom att gemensamt diskutera och reflektera kring era förutsättningar.  

Har hela styrelsen behov av kompetensutveckling kan vi hjälpa er att anordna uppdragsutbildning. Läs mer om uppdragsutbildning

Senast uppdaterad 2023-09-22
Till toppen