Sveriges Ingenjörer
Facklig utbildning

Praktiskt inför kurser

Här hittar du information om vad som gäller för fackliga kurser som anordnas av Sveriges Ingenjörer.

För dig som är kontaktperson eller ledamot i en styrelse gäller  Förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet med bibehållen lön när du deltar i våra kurser.

Kom ihåg att tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och begär ledigt.

Läs mer om Förtroendemannalagen

Information för dig som är medlem i annat förbund


Saknar din arbetsplats kollektivavtal?

För att omfattas av Förtroendemannalagen måste din arbetsgivare ha tecknat kollektivavtal. Saknas kollektivavtal innebär det bland annat att du inte har rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid och att du inte kan ta del av vårt generella kursutbud.

Kontakta oss på kurs@sverigesingenjorer.se så ser vi till att du får utbildning och stöd utifrån dina förutsättningar.

 

Kostnader

Alla våra kurser är kostnadsfria för dig som är förtroendevald. Sveriges Ingenjörer står för kost och logi vid internatkurser. Vid externatkurser dagtid ingår lunch och fika, däremot inte logikostnader.

Vi står också för dina utlägg för resor i samband med kurs. Vid resa längre tid än tre timmar kan dessutom måltidsersättning (mot kvitto) utgå. Ersättningen gäller högst 200 kronor och ej alkohol. Bifoga samtliga biljetter och verifikationer till din reseräkning.

Reskostnader utgör en stor del av vår utbildningsbudget. Välj därför alltid det billigaste alternativet när du reser.

Du bokar själv dina biljetter för resan. Mer information kommer i kallelsen till kursen.

Läs mer om resor i ditt fackliga uppdrag.


Övernattning dag före kursstart

Eventuell logi dag före kursstart på grund av besvärliga kommunikationer bokas/anvisas av vår kursadministration.

 

Bekräftelse på din anmälan

Du får en personlig bekräftelse skickad till dig när du är registrerad på kursen. Kallelse till kursen skickas cirka 1 månad innan kursstart.

 

Avanmälan

Gör eventuell avanmälan snarast så att vi kan kalla en reserv i stället. Antalet återbud strax innan kursstart åsamkar förbundet onödiga kostnader. 

Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart får Sveriges Ingenjörer ändå betala för hela kurskostnaden, om inte reserv kan kallas. Det är därför angeläget att kursdeltagandet planeras noga så att inga avanmälningar sker.

Senast uppdaterad 2023-09-22
Till toppen