Informera medlemmar

Här finns informationsmaterial för dig som är förtroendevald för att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet. Du hittar även länk till material och inspelningar från våra digitala avtalskonferenser för privat sektor som genomförts under hösten 2020.

Beställ informationsmaterial

För att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet är det viktigt att medlemmarna kontinuerligt får aktuell information om akademikerföreningens arbete, och att medlemmarnas idéer och åsikter fångas upp och tas tillvara.

Som förtroendevald har du tillgång till en mängd olika sorters material och stöd i ditt arbete för att hålla dina medlemmar informerade.

Beställ material som passar dig genom att välja sektor nedan.

Material för privatanställda

Här finns bland annat material från de digitala avtalskonferenser som genomförts för privat sektor under hösten 2020. Du hittar också annat material för att informera medlemmar.

Material för privatanställda

Material för kommun och region

Här finns material för dig som är förtroendevald inom kommun och region. Använd materialet för att höja synligheten på dina insatser, lämna det till kollegor eller använd det för att bemöta argument och frågor som intresserade har.

Material för kommun och region

Material för statligt anställda

Hitta material för Sveriges Ingenjörer, samt länk till SACO-S webbshop eftersom vi samarbetar med andra fackförbund inom statlig sektor.

Material för statligt anställda

Tips på hur du kan kommunicera med medlemmarna

 • Ha aktuella kontaktuppgifter till medlemmarna. Var uppmärksam på att fackligt medlemskap räknas som en så kallad känslig uppgift enligt GDPR och att uppgifter ska behandlas varsamt.
 • Skapa en egen webbplats för föreningens information eller skapa egna sidor på arbetsgivarens intranät.
 • Skapa ett nyhetsbrev som du skickar till medlemmarna. Ett enkelt struktererat e-postmeddelande duger bra. Besök förbundens olika webbplatser för tips på nyheter. Ofta räcker det med att berätta om vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen och vem i styrelsen som arbetar med detta. Då kan man vara trygg med vad som händer och vem som kan svara på eventuella frågor.
  Sveriges Ingenjörers logotyp 
 • Ordna med aktiviteter för medlemmarna. Det kan vara frukostmöten, akademikerfika eller lunchföredrag. Även presumtiva medlemmar kan välkomnas. Du kan söka ekonomiskt bidrag för medlemsaktiviteter och hjälp att hålla seminarier. 
  Ekonomiskt stöd
  Seminarier för medlemmar

Tips för att engagera dina kollegor i fackligt arbete

Ibland är det en utmaning att få medlemmarna att ta på sig ett uppdrag som förtroendevald. Här har vi samlat några tips på hur ni kan göra.

 1. Berätta om det fackliga arbetet – synliggör vad ni gör, att det händer saker och att det går att påverka på arbetsplatsen. Arbeta för att få en positiv spiral som känns kul att engagera sig i.
 2. Tala väl om uppdraget - är det tungt och jobbigt, eller intressant och utvecklande?
 3. Bekräfta att man som förtroendevald får stöd som facklig utbildning och rådgivning.
 4. Är arbetsgivaren är positivt inställd till lokalt fackligt arbete, kan besked om det avvärja tveksamheter från medlemmarna.

Skapa nyfikenhet genom att adjungera in en medlem på ett kortare uppdrag. Det kan ni ha glädje av om man vill engagera sig i en viss fråga eller har särskild kompetens men inte vill gå med i styrelsen., t. ex lönekartläggning. Ett annat exempel är om ni har en organisationsförändring på gång och vill ha ett bollplank i en del av organisation där ingen i styrelsen sitter. Kom ihåg att meddela arbetsgivaren så att personen omfattas av förtroendemannalagen.

Vi tillbringar stor del av vår vakna tid på jobbet och ofta är det något vi vill förändra/utveckla. Fånga upp vad som engagera medlemmarna, berätta hur ni jobbar och hur de kan vara med och påverka/bidra. Berätta om konkreta frågor ni arbetar med så kan ni se vad medlemmarna går igång på och få ett naturligt tillfälle till att fråga om de vill engagera sig.

Fånga upp vad som engagerar personerna, berätta hur ni jobbar och hur de kan vara med och påverka/bidra. Det är ett bra rekryteringsargument som de troligtvis inte känner till.

Ta hjälp av andra:

 1. Det är i första hand valberedarna som ska rekrytera nya förtroendevalda. Peppa dem och påminn om att det finns bra stöd för valberedarna på webbplatsen.
 2. Styrelsen och/eller valberedning kan också ta hjälp av förbundens kanslier. Här finns föreningsutvecklare som arbetar för att det ska finnas fackliga parter på arbetsplatser där det finns medlemmar i något av Sacoförbunden. Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se eller på tel 08-613 80 00. 
 3. Bra information om vad uppdraget som förtroendevald går ut på finns på www.akademikerforening.se.  

Ingenjörer bidrar till en hållbar utveckling

Vill du som förtroendevald tillsammans med din lokala Akademikerförening påverka arbetsgivaren att ändra arbetssätt i en mer hållbar riktning? Då kan denna presentation vara en bra utgångspunkt och ett diskussionsunderlag. Ni kan visa den på ett styrelse- eller medlemsmöte i Akademikerföreningen.

Det råder ingen tvekan om att teknik är bland det viktigaste för att hantera de miljöproblem som finns. Ingenjörer har en nyckelroll att i sin yrkesutövning utveckla och förfina teknik som kan bidra till att lösa miljöutmaningar.

På senare tid har vi märkt ett ökat intresse för att, vid sidan av arbetet, också bidra till en bättre miljö till exempel genom att driva frågorna lokalfackligt. I presentationen ges exempel på hur lokalavdelningen kan engagera sig. Den visar i vilka förhandlingssituationer det kan vara relevant att ta upp miljöfrågor.

Ta reda på vad medlemmarna vill 

Som medlemmarnas representant behöver du veta vad de tycker och tänker i olika frågor. Vi behöver en kontinuerlig dialog som ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet. Utse en av ledamöterna i styrelsen till kommunikationsansvarig för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer.

 

Skapa rutiner för kommunikation

Fungerande rutiner för kommunikation mellan dig och dina medlemmar underlättar arbetet. Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång, be att få återkomma. 

Tänk på att personlig kontakt överträffar allt när det gäller kommunikation. Dina medlemmar är också dina kollegor. Passa på i vardagen, på lunchen eller kafferasten att lyssna in och prata om era arbetsvillkor. 

5 tips för ett välplanerat möte

Aktivitet och dialog på arbetsplatsen brukar vara mycket uppskattat bland medlemmarna. Varför inte bjuda medlemmarna på en fika och samtidigt engagera dem i en aktuell fråga på arbetsplatsen? Bjud in till dialog om vad de tycker om exempelvis löneprocessen eller en omorganisation. Här har vi samlat konkreta tips när du planerar ett mötesupplägg.

 • Formulera mötets syfte, bestäm målgrupp och fördela ansvar för vem som gör vad.
 • Fundera över hur ni kan göra aktiviteten rekryterande och även locka potentiella medlemmar.
 • På sverigesingenjorer.se kan ni ladda ned mallar för inbjudan och presentationer, beställa material samt ansöka om ekonomiskt bidrag för att bjuda på fika eller lättare måltid.
 • Krydda gärna mötet med VD, personalchef eller annat dragplåster som finns på arbetsplatsen.
 • Planera vem i styrelsen som leder mötet, håller i eventuell presentation och vem som dokumenterar.

Presentera styrelsens ledamöter och arbete för medlemmarna. Är ni få på mötet och inte redan känner varandra, är det trevligt med en kort presentationsrunda av mötesdeltagarna också. En bra start lägger grund för goda diskussioner.

Beskriv kort hur det ser ut på er arbetsplats och i organisationen. Finns det material på intranätet att visa/skriva ut?

Formulera en eller flera frågor till deltagarna. Ett sätt att skapa ett aktivt möte och få alla att komma till tals är att låta deltagarna diskutera två och två till att börja med. Be sedan deltagarna att lyfta sina synpunkter i helgrupp.

Förslagsvis låter ni varje par berätta max två saker de talat om. På så sätt kommer fler till tals, paren prioriterar att lyfta det de tycker är viktig och det blir mindre tjatigt. Fyll på tills alla har fått dela med sig av det de vill.

Är syftet med aktiviteten att få höra vad medlemmarna tycker, lägger ni mest av mötestiden här. Ställ gärna följdfrågor så att ni får mer information och dialog.

Knyt ihop diskussionen med att berätta hur styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan.

 • Stäm av om det är några särskilda frågor/synpunkter ni ska ta vidare.
 • Tacka för visat intresse och hör gärna efter vad deltagarna tyckte om mötesformen.
 • Vilka andra frågeställningar skulle de vilja diskutera?
 • Påminn medlemmarna om att de alltid kan ta kontakt med er om de kommer på fler frågor om detta eller annat.

Information in English

Senast uppdaterad 2019-10-14
Till toppen