Sveriges Ingenjörer

Ingenjörens sekel

Teknikens roll under 1900-talet kan inte underskattas, och på samma sätt är ingenjörernas aktiviteter och organisering centrala.

Ingenjörens sekel

Ingenjörsroller

Ingenjörernas verksamhet har under århundradena spänt mellan många olika roller från den lokala orten till världen som arbetsfält.

Läs om ingenjörens förändrade roll

Ingenjörsgruppernas organisering

På 1800-talet började ingenjörer gå samman i student- och yrkes­före­ningar. Under 1900-talet växte det fackliga engagemanget fram.

Läs mer

Se våra fantastiska filmer

Se våra tre fantastiska filmer om tekniska landvinningar och svensk ingenjörs­historia som togs fram till Sveriges Ingenjörers 150-års­jubileum 2011.

Se våra filmer

Om Ingenjörshistoria

Här berättar vi om de svenska ingenjörernas historia under 150 år. Vi välkomnar dig även att själv studera arkivkällorna.

Ingenjörshistoria och dess bakgrund

TAM-arkiv

Är du intresserad av att studera originalhandlingar ur ingenjörshistoriska arkiv? Här finns en mängd digitaliserade arkivdokument som kan öppnas direkt på webbplatsen.

Studera handlingar här
Till toppen