Debattartiklar

Låt inte populisterna kapa debatten

NYHETER 2017-11-21

DEBATT Den politiska debatten på nätet präglas av personangrepp och medvetna missförstånd. Vi får inte låta det offentliga samtalet kapas av kunskapsfientliga populister, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och alla andra ordföranden inom Saco-federationen.

Staten gör anställda vid myndigheter till nya statare

NYHETER 2017-11-20

DEBATT. Anställda vid myndigheter som omlokaliseras tvingas säga upp sig själva om de inte kan eller vill flytta med. De förlorar då omställningsstöd, a-kassa och möjligheten till inkomstförsäkring. Det blir den orimliga konsekvensen av onsdagens dom i Arbetsdomstolen.

Utan Las blir alla provanställda livet ut

NYHETER 2017-11-09

DEBATT En nedmontering av Las betyder att framtida uppsägningar kommer att vara godtyckliga, skriver Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius i en replik om arbetsrätten.

”Ge ingenjörer större frihet att utveckla idéer”

NYHETER 2017-11-01

DEBATT. Förläng den lagstadgade rätten att vara tjänstledig till tolv månader och gör det möjligt för ingenjörer att utveckla innovationer inom storföretagen, skriver Ulrika Lindstrand och Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer.

Sverige bör göra mer för att locka investeringar

NYHETER 2017-10-19

DEBATT Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

Myndighetsflytt ger kvalitetsbrister

NYHETER 2017-10-09

DEBATT Att flytta fungerande myndigheter kostar mycket och gör myndigheten ineffektiv i många år. Vi ser stora bekymmer för våra medlemmar när specialistmyndigheter rycks upp med rötterna, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand som vill att regeringen kompenserar för problem redan på förhand.

Kompetens bör värderas upp lönemässigt

NYHETER 2017-09-27

DEBATT Sveriges Ingenjörer har länge betonat vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer skapar i företagen. Nu är det dags för företagen att ta ett större ansvar för värderingen av kompetensen i lönesättningen, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i en slutreplik om ingenjörsutbildningen.

Öka ingenjörsutbildningen är feltänkt

NYHETER 2017-09-23

DEBATT. Som ett mantra lyfts i dag hotet om en stor ingenjörsbrist som måste hanteras. Denna slutsats om brist bygger delvis på felaktiga föreställningar. Den påstådda ingenjörsbristen är snarare en kvalitetsbrist, skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer på SvD Debatt.

Fler kvinnor behöver bli ingenjörer

NYHETER 2017-09-12

DEBATT. Kvinnor sorteras bort, eller väljer bort sig själva från en framtid som ingenjör redan i grundskolan. Spöket är framför allt matematik. Risken att misslyckas och verka dum avskräcker många, skriver bl a Monica Normark och Daniel Smirat från Sveriges Ingenjörers Västerbotten- respektive Norrbottensdistrikt.

Generalisera inte om lönestatistiken

NYHETER 2017-09-06

DEBATT Facken inom industrin tillämpar öppenhet och transparens i vår lönestatistik. Därför invänder vi mot bilden i Arbetets ledare om att tjänstemännen är ovilliga att öppet redovisa löneökningarna, skriver Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius och andra företrädare för Facken inom industrin.

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket av fel skäl

NYHETER 2017-09-04

DEBATT Vi behöver lyfta fram teknikens och ingenjörens roll inom samhällsutveckling och klimatarbetet. Det måste synas att det är ingenjörer som räddar världen, skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L).

Fler parter kan ingå i Industriavtalet

NYHETER 2017-09-04

DEBATT Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbets­marknaden, skriver de fem ordförandena för Facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand.

Outsourcing av rekrytering hotar Sveriges innovationskraft

NYHETER 2017-08-30

DEBATT Stora företag väljer ofta att anlita utländska mellanhänder i sin rekryteringsprocess av tekniska specialister. Det är att abdikera från ansvaret för det viktigaste vi har: vår förmåga att skapa innovativa lösningar på företagen, skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och Berotecs Ulf Kruse.

Ingenjörsbrist kan lösas redan nu

NYHETER 2017-08-17

DEBATT Svenska Teknik & Designföretagen vill öka antalet platser på ingenjörsutbildningarna. Men det tar åtminstone upp till fem år att utbilda sig och det finns redan nu tusentals ingenjörer som har en kortare startsträcka för att lösa företagens utmaningar, framhåller Sveriges Ingenjörer.

Det finns ingen Perfect Match

NYHETER 2017-06-30

REPLIK Teknik och Designföretagens VD Magnus Höij menar i deras konjunkturrapport Investeringssignalen, som publicerades den 29 juni, att bristen på kompetens skapar flaskhalsar för företagens produktivitet. Sveriges Ingenjörer håller med om problemet – inte om förslaget till lösning.

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

NYHETER 2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Ingenjörerna laddade inför ny batterifabrik

NYHETER 2017-05-24

DEBATT Vår bygd utmanades tidigt av industrialiseringens biverkningar. Bolidens smältverk hade stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. I takt med ökad miljömedvetenhet har vi byggt upp ett kunnande för att möta miljöutmaningar. Ett kunnande som gör nuvarande miljöbelastning till en bråkdel av vad den en gång var, skriver Sveriges Ingenjörer i Västerbotten.

Nya innovationer väntar Värmland

NYHETER 2017-05-17

DEBATT Idélandet Sverige: Här har Karlstad och Värmland förutsättningar och möjlighet att visa politisk handlingskraft. En start skulle kunna vara att bygga det nya resecentrumet i trä, skriver Sveriges Ingenjörers Per Andersson och Peter Larsson.

Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter

NYHETER 2017-04-22

DEBATT I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen i manifestationen March for Science. Vi har ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle, skriver Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand med flera företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet.

För bättre forskning – befria universiteten

NYHETER 2017-04-03

DEBATT Universiteten måste ges möjlighet att bygga egna förmögenheter, och dessutom behöver monopolsituationen där staten ger anslag med ena handen och tar ut höga hyror med den andra ändras. Det skriver Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

Fler måste få nytta av nya behandlingsformer

NYHETER 2017-04-02

DEBATT För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, samtidigt som vi måste tillämpa ny forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat. Det skriver bl a förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Blekinge kan ta täten i klimatomställning

NYHETER 2017-03-21

DEBATT Blekinge har en stolt historia av industriframgångar och många av dem har möjliggjorts av ingenjörer. Vi är övertygade om att länet har stor potential för nya framgångar. Genom tydligt ledarskap och nya innovationer inom bland annat bioenergi kan det bli verklighet, skriver Sveriges Ingenjörers Per-Inge Bäck och Peter Larsson.

Öppna dörrarna till universiteten på vid gavel

NYHETER 2017-03-10

DEBATT Du har rätt Stefan Löfven, andraplatsen i innovationskraft räcker inte. Öppna därför möjligheten även för högutbildade att utveckla sina kunskaper på universitet och högskolor. Det är spetskompetens som kan göra oss världsledande, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Kommunens beslut hotar våra jobb

NYHETER 2017-02-28

DEBATT. Vi fackliga på Rönnskärsverken följer Skellefteå kommuns agerande med allt större frustration. Utan satsningar och utveckling förlorar vi konkurrenskraft. Inget företag satsar i en kommun där man motarbetas, skriver Sveriges Ingenjörers Joachim Pettersson med flera.

Elvägen gör att vi tror på Gävleborg som idéregion

NYHETER 2017-02-20

DEBATT Gävleborg har en stolt historia av industriframgångar. Mycket är tack vare insatser från ingenjörer. Fortfarande finns dock en stor potential att utveckla länet, skriver Sveriges Ingenjörers Karin Jakobsson och Peter Larsson.

Ökade reallöner hotar inte svensk industri

NYHETER 2017-02-16

DEBATT Låt oss vara tydliga, facken inom industrins lönekrav är väl avvägda. De syftar till att vi som anställda ska få vår del av den växande kakan. Det skriver regionala företrädare för facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörer.

Svensk industri måste attrahera

NYHETER 2017-02-14

DEBATT Ska Östergötlands industriföretag locka till sig de mest kompetenta medarbetarna behöver sektorns attraktivitet stärkas, inte försvagas. Det räcker inte att förlita sig på sin nuvarande position, det handlar om att generera nya lösningar och utveckla befintliga, skriver Sveriges Ingenjörer.

Parterna måste ta ansvar när socialförsäkringarna brister

NYHETER 2017-02-13

DEBATT Positivt att Teknikarbetsgivarna delar fackförbundens inställning om ett jämställt arbetsliv, men arbetsgivarna måste också ta sitt ansvar när socialförsäkringssystemet brister i vab. Det framhåller Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Unionens Martin Linder.

Ingenjörer är nyckelspelare för konkurrenskraft

NYHETER 2017-02-07

DEBATT För att konkurrenskraften ska växa och visionen om ett hållbart samhälle ska bli verklighet krävs satsningar på ingenjörer som möjliggör just det, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Så ger vi nya grenar chans att växa ut

NYHETER 2017-02-03

DEBATT Det är förmågan till omställning och förnyelse som gör företagen konkurrenskraftiga. Men då måste man attrahera duktig arbetskraft. Svenska ingenjörer har tappat i löneutveckling, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand och Gävleborgsdistriktets ordförande Karin Jakobsson.

Psykisk ohälsa allt vanligare i Skåne

NYHETER 2016-12-24

DEBATT Genom ökade satsningar på medicinsk forskning och dess tillämpning kan vi fortsätta att utveckla nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Det skriver bl a Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

Svensk industri har ett bra läge

NYHETER 2016-12-14

DEBATT Utvecklingen och framtidsutsikterna för svensk industri är betydligt bättre än den bild som alldeles för ofta ges av arbetsgivarorganisationerna – speciellt när avtalsrörelsen närmar sig. Det skriver Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand och de andra ordförandena för facken inom industrin i en replik till Svenskt Näringsliv.

Innovationstid eller istid?

NYHETER 2016-12-01

DEBATT Sveriges Ingenjörer menar att Norrbotten har potential att bli en högteknologisk framgångsregion, inte bara i Sverige utan även internationellt. I förbundets satsning "Idélandet Sverige" träffar vi kreativa ingenjörer på olika platser i landet. Ingenjörer som kan hitta på nytt och utveckla lösningar på samhällsutmaningar.

Fler måste få chansen att studera

NYHETER 2016-11-23

DEBATT Det ska inte vara en förlustaffär att utbilda sig, skriver Sveriges Ingenjörers Alice Halldin och Erik Molin i replik till LUF:s Max Sjöberg och Filip Jovicic som vill avskaffa CSN-bidraget.

Innovation måste underlättas

NYHETER 2016-11-21

DEBATT Utveckling kräver beslut och vilja att beställa lösningar, skriver Sveriges Ingenjörer i Västmanland.

Kontakt

Alexander Orlinge

pressekreterare
Mobil 070-962 47 22
alexander.orlinge@
sverigesingenjorer.se