Din lön

Du och 160.000 andra ingenjörer får heltäckande statistik, råd och stöd för att höja din lön och mycket mer som hjälper dig att utvecklas.

Så lyckas du i lönesamtalet.

Före

Vad har du utvecklat under året?

Inventera vilka kompetenser och erfarenheter du har skaffat dig under året. Det är ju din kompetens och prestation som arbetsgivaren betalar för, och ju fler desto bättre.

Notera förändringar i din tjänst.

Har du fått fler arbetsuppgifter, eller färre men mer kvalificerade? Alla förändringar kan ha en inverkan på sikt, även om de var små. Skriv ned vad du gör idag som du inte gjorde för ett år sedan.

Vilka mål har du för samtalet?

Du ska lönesättas individuellt med hänsyn till din prestation och inte till andra. Fundera över vad som är en realistisk löneökning som matchar dina prestationer och kompetens. Tänk på att du också kan förhandla om andra förmåner så som tjänstebil och fler semesterdagar.

Samla positiv feedback.

Har din chef, dina kunder, eller dina kollegor under året visat uppskattning för att du gjort ett bra jobb? Sammanställ feedbacken och i vilket sammanhang du har fått den och använd det för att på ett sakligt sätt beskriva hur du uppfyller de krav som ställts på dig.

Ta reda på marknadslöneläget.

Som medlem har du tillgång till vår unika ingenjörslönestatistik där du kan jämföra din lön beroende på erfarenhet och befattning. Komplettera med information från din lokala förtroendevalda för att ha en realistisk bild av vad du kan förvänta dig.

Under

För fram dina argument.

Beskriv hur du anser att ditt arbetsinnehåll har ökat, vad du har presterat och hur marknadslöneläget ser ut. Ta även upp hur väl du anser att du uppfyllt de mål och motsvarar de krav som har ställts på dig. Be gärna din chef att kommentera dina argument.

Understryk vad lönen betyder.

Framhåll att du ser lönen som ett betyg. Får du lägre lön än andra ingenjörer med motsvarande kompetens och erfarenhet indikerar det att chefen inte är nöjd med din insats. Begär konkreta förslag på vad du behöver göra för att förbättra din löneutveckling.

Presentera ditt löneförslag

Ditt löneförslag presenterar du med en konkret siffra. Lämnar du ett spann som löneförslag kommer du troligen att hamna i den lägre delen.

Ta upp din övertid.

Grunden för din fasta månadslön är den ordinarie arbetstiden och enligt kollektivavtalet ska övertid kompenseras i pengar eller i ledig tid. Har du övertid ska du därför ta upp omfattningen av den i lönesamtalet.

Förhandla om övriga punkter.

Under samtalet kan du även förhandla om annat, såsom semesterdagar, arbetstid, träningsbidrag, pensionsinsättningar och tjänstebil.

Efter

Utvärdera lönesamtalet.

Efter lönesamtalet har du nytta av att utvärdera samtalet för dig själv. Har du en lön som du anser matchar din prestation, kompetens och marknadsläge? Tänk igenom vad som gick bra i samtalet och var det något som gick mindre bra behöver du reflektera över vad du kan förändra för att förbättra din löneutveckling.

Om du inte är nöjd med resultatet.

Om du och din chef inte är överens om din löneutveckling är det viktigt att du tar reda på skälet. Varför vill inte chefen höja lönen så mycket som du vill? Har du själv rimliga förväntningar på löneökning?

Delar du inte chefens bedömning och motivering till den lön du får är det viktigt att du framför det. Som medarbetare har du också rätt att få veta vad du kan göra för att ändra utvecklingen framöver.

I slutändan är det arbetsgivaren som sätter lönen och någon total rättvisa finns tyvärr inte. Om du inte är nöjd finns det inget sätt att tvinga sig till en högre lön. Då är det kanske istället dags att börja leta efter en ny arbetsgivare som värdesätter din kompetens högre.

Vill du ha mer hjälp?

Vill du diskutera saken är det till din lokala förening du i första hand ska vända dig - de har bäst koll på löneläget på just din arbetsplats. Du kan också ringa till vår rådgivning på 08-613 80 00.

Vad ska du tänka på inför lönesamtalet med din chef?

Jennifer Nilson Fridell, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, förklarar vad det är din chef tittar på när din nya lön ska sättas, och vad behöver du själv komma ihåg inför samtalet? Vad ska du begära för lön när du söker nytt jobb? Vad ska du ha för lön egentligen?

Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen