Din lön

Du och 153.000 andra ingenjörer får heltäckande statistik, råd och stöd för att höja din lön och mycket mer som hjälper dig att utvecklas.
Lön

Lönelexikon

Här hittar du de vanligaste orden i avtalsrörelsen och deras betydelse.

Lönestatistik, Inloggat

Lönestatistik

Har du rätt lönenivå? Jämför dig med andra ingenjörer.

Ring oss på telefonnummer 08-613 80 00

Ring vår rådgivning och ställ dina frågor om lön till någon av våra ombudsmän.

Lönestatistik, Inloggat

Relativa lönelägen

För dig som medlem: Här kan du se löneläget för arbetsplatser inom privat sektor.

Lönestatistik, Inloggat

Historiskt löneutfall

För dig som medlem: Löneutvecklingen för olika årskullar civilingenjörer och högskoleingenjörer, per examensår och per födelseår.

Lönestatistik, Inloggat

Tabeller över lönestatistik

Se lönestatistik i tabellform för olika medlemskategorier.

Lönesamtal

Tips efter lönesamtalet

Hur gick lönesamtalet? Läs våra tips om vad som är bra att tänka på efter att du haft lönesamtal med din chef.

Lönesamtal

När chefen och du inte har samma syn på din lön

Argumenten du kan använda i er fortsatta diskussion

Lönesamtal

Tips inför lönesamtalet

Så bemöter du chefens argument vid löneförhandlingen.

Lön

Rekommenderad ingångslön 2018

Civilingenjörer 33 300 kr Högskoleingenjörer 31 200 kr

Lönestatistik, Inloggat

Statistik per avtalsområde

För dig som medlem: Övergripande statistik, per sektor och per avtalsområde.

Lönesamtal

Lönesättande samtal i staten

För dig som arbetar inom staten har vi ett häfte (pdf) med tips och råd inför ditt lönesättande samtal.

Lönestatistik, Inloggat

Övertidsersättning

För dig som medlem: Se statistik på rätt till särskild övertidsersättning och antalet arbetade övertidstimmar per månad. Beräkna värdet av din övertid.

Lönestatistik, Inloggat

Löneökningstal

För dig som medlem: Här kan du se statistik över de individuella löneökningarna och reallöneutvecklingen de senaste åren.

Lön

Fyll i löneenkäten 2018

Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och det ger dig ett bättre underlag för din löneförhandling. Svara redan idag, det tar bara fem minuter.

Lönesamtal

De vanligaste lönefrågorna

Våra löneexperter ger svar på de vanligaste frågorna som uppkommer i samband med lön.

Lönestatistik

Information om vår lönestatistik

Hur fungerar vår lönestatisk, vad betyder begreppen och vad innehåller statistiken?

Lönesamtal

Ta kontrollen över ditt lönesamtal

Underskatta inte värdet av att förbereda dig inför lönesamtalet. Vår löneexpert Pia Bäckström berättar hur du går tillväga.

Inga händelser denna månad
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.