Sveriges Ingenjörer

Fortsatt fler medlemmar i förbundet 2023

Under fjolåret ökade medlemsantalet i Sveriges Ingenjörer med 5 508 medlemmar, 3,3 procent, till totalt 172 904 medlemmar.
Nyheter
2024-01-15
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– Vi är så glada att så många ingenjörer 2023 valt att bli nya medlemmar. Medlemstillväxten var stor i alla medlemskategorier, inklusive antalet studentmedlemmar, vilket vi är särskilt glada över. Ingenjörsstudenterna är framtidens problemlösare och förtjänar en arbetsmarknad med rättvisa villkor där de får möjlighet att utvecklas i arbetslivet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Industriavtal, ingenjörssatsning och kollektivavtal

2023 innebar för Sveriges Ingenjörer bland annat förhandlingar om nytt industriavtal, en efterlyst regeringssatsning på ingenjörers utbildning och ett kollektivavtal med Klarna:

·         Värdet på industrins tvååriga avtal blev 4,1 procent under det första året och 3,3 procent under det andra avtalsåret. Det är de högsta nivåerna sedan Industriavtalet kom till 1997.

·         Regeringen lyssnade på Sveriges Ingenjörer och förstärkte i höstbudgeten anslagen till landets ingenjörsutbildningar med 100 miljoner kronor 2024, ytterligare 100 miljoner kronor året därpå för att sedan öka de till totalt 300 miljoner kronor 2026.

·         Efter långa förhandlingar med Klarna om kollektivavtal varslade Sveriges Ingenjörer och Unionen om stridsåtgärder. Det ledde till att Klarna tecknade kollektivavtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer och Akavia.

– Ingenjörerna fortsätter att vara nyckelkompetenser för att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför, och för att kunna ta dessa steg så behöver de tryggheten i vårt fackliga medlemskap, säger Ulrika Lindstrand.

Förhandling uppsägningar och avtalsgranskning

Avtalsgranskning är en av de medlemsförmåner som fler än vanligt tagit hjälp med under året, vilket visar att ingenjörerna i en rörlig arbetsmarknad passar på att byta jobb och ta nya steg i karriären. Även ekonomiskt pressade arbetsgivare har lett till ett större antal förhandlingsärenden om arbetsbrist.

– Ett yrkesliv kan snabbt förändras, och på ett oväntat sätt. Den vanliga månadslönen kan bli halverad med enbart a-kassa för anställda ingenjörer som saknar vår fackliga inkomstförsäkring. I en tid med uppsägningar är trygghetsförmånerna en garant för att så snabbt och smidigt som möjligt komma i ny sysselsättning, säger Ulrika Lindstrand.

För tredje året i rad tillhör Sveriges Ingenjörer de svenska organisationer som allmänheten anser har högt anseende. I Kantar Publics Anseendeindex 2023 har förbundet dessutom bäst resultat bland fack- och arbetsgivarorganisationer.

Sveriges Ingenjörers medlemssiffror 2023 (2022 inom parentes)

  • Totalt antal medlemmar: 172 904 (167 396)
  • Yrkesverksamma medlemmar: 142 358 (137 800)
  • Ökning antal medlemmar: +5 508 (5 713)
  • Ökning i procent: +3,3 procent (3,5 procent)

Till toppen