Avtalsområden

Kollektivavtal – avtalsområden

Tjänstesektorn

Akademikerna
inom Handel och Tjänster

Inom Akademikerna inom Handel och Tjänster, AHT, ingår följande avtal. För att läsa mer om AHT-sammarbetet och mer information gå till akademikerforbunden.se.

 

Ideell sektor – Arbetsgivaralliansen

ArbetsgivarAlliansen Idell sektor ingår följande avtal och ingår i AHT-sammarbetet, Akademikerna inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-sammarbetet och mer information gå till akademikerforbunden.se.

  • Idrott
  • Ideella och ideburna organisationer
  • Skola och Utbildning
  • Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
  • Utbildning och Folkbildning
  • Vård och omsorg

Offentlig sektor – stat, kommun, landsting