Om förbundet

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle.

Vi hjälper Sverige att utvecklas

Vi är den främsta representanten för Sveriges ingenjörer och svensk innovationskraft. Det innebär ett stort ansvar och vi gör allt för att leva upp till det. Därför är vi en aktiv del av debatten inom en rad områden i syfte att stärka förutsättningarna för ett hållbart och jämlikt arbetsliv och samhälle.

Arbetsmiljö

Vår uppgift är att skapa möjlighet till ett utvecklande och tryggt arbetsliv för ingenjörerna genom att förhandla fram bra kollektivavtal om till exempel arbetsvillkor, utveckling, föräldraledighet och pension.

Vi arbetar för en hållbar arbetsmiljö och ett utvecklande arbetsliv.

Miljö

Miljökrav är en viktig del av samhällets utveckling. Förbundet fokuserar på områden där teknik och ingenjörer har särskilt goda förutsättningar att bidra.

Teknik och ingenjörernas kunnande är avgörande för en hållbar miljö.

Utbildning

För att Sverige ska kunna ta sig an morgondagens tekniska och naturvetenskapliga utmaningar behöver kommande generationer lockas att studera tekniska ämnen. Vi arbetar därför för en skola av högsta klass, med fokus på teknik, matematik och naturvetenskap.

Vi arbetar för att säkerställa svensk ingenjörstillväxt.

Forskning och innovation

För att stärka Sveriges innovationsförmåga behövs ökad samverkan mellan högskolor, näringsliv, industri och forskningsinstitut. Vi arbetar för goda förutsättningar till rörlighet mellan näringsliv och högskola.

Vi stärker ingenjörenas innovationskraft i samhället.

Inkomstpolitik

Ingenjörernas löner ska spegla det värde de bidrar med till företagen, samhällets tillväxt och välfärden. Vi arbetar för en god löneutveckling genom hela yrkeslivet och för att ingenjörerna ska väderas så högt som de förtjänar.

Ingenjörerna ska få betalt för sitt värdeskapande.

Näringspolitik

Ingenjörers betydelse för samhällsutvecklingen utgör kärnan i vår näringspolitik. Vi vill stärka förutsättningarna för såväl ingenjörsdrivna företag som för enskilda innovatörer.

Så vill vi stärka ingenjörerna som innovatörer.

Jämställdhet och mångfald

Om Sverige ska fortsätta vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt land krävs att alla människors kompetens och kunskap tas tillvara. 

Lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation.