Om förbundet

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle.

Ingenjörerna kan återstarta Sverige

Det finns stora möjligheter för näringsliv och samhälle att åter resa sig när den akuta Coronakrisen är över, men då behövs långsiktiga satsningar för varaktiga förändringar. Nu driver vi krav på en bred satsning på teknisk kompetensutveckling. Vi vill ha ett starkare stöd till innovation med fokus på gröna näringar och ökad effektivisering av privat och offentlig verksamhet genom artificiell intelligens och digitalisering.

Kompetensutveckling

Sverige står starkare med kompetensutveckling i framtidens teknik

Trots stora satsningar under våren 2020 saknas från regeringens sida ett helhetsgrepp om lärosätenas uppdrag inom kompetensutveckling. Sveriges Ingenjörer ser positivt på regeringens förlag om ändringar i högskolelagen, med syfte att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet, men mer måste göras.

Anställda med hög kompetens blir avgörande

Innovation

Innovationskraften avgörande för Sverige

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder, med en stor bredd av ingenjörstäta företag som leder den tekniska utvecklingen. Detta ökar konkurrenskraften hos företagen och ger en stark hävstång för resten av samhället med ökade vinster och högre skatteintäkter. Nu är inte tid att pausa forskning och innovationssatsningar, varken i företagen eller statsbudgeten.

Satsningarna som gjorts hittills är otillräckliga

Grön återstart

Öka takten i omställningen mot ett fossilfritt samhälle

Låt omstarten av världens ekonomier också bli en grön omstart. Sverige ligger långt fram i klimatarbetet och har stora möjligheter att öka exporten av innovativa hållbarhetslösningar, inte minst inom transportområdet. När den akuta krisen är över kommer den globala efterfrågan på klimatsmarta lösningar att snabbt att öka.

Våga satsa på den framväxande tekniken

Digital transformation

Vi får inte halka efter

Sverige har goda förutsättningar att ligga i framkant i tillämpningen av artificiell intelligens i näringsliv och offentlig verksamhet, bland annat med hjälp av god IT-kompetens, en hög automationsgrad i tillverkningen och tillgång till databaser med stora mängder information.

Sverige kan ligga i framkant

Omstart kräver långsiktiga satsningar

Omstartskommissionens förslag är intressanta, eftersom de utgår från att Sverige behöver långsiktiga satsningar för nödvändiga förändringar i näringsliv och samhälle. 

Läs vår kommentar till Omstartkommissionens förslag

Nedskärningar ett misstag

Var fjärde medlem i Sveriges Ingenjörer har permitterats i coronakrisen. När företag under en längre tid stoppar utvecklingsarbete äventyras framtida konkurrenskraft, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand i ett debattinlägg på Ny Teknik.

Hårda nedskärningar av utveckling och kompetens är ett misstag

Ingenjörer i kontorsbyggnad

Ulrika Lindstrand gästar podden Efter pandemin

Hur ökar vi innovationskraften och vilken roll spelar experiment och testbäddar? Hör Ulrika Lindstrand om nycklar för att klara framtidens utmaningar i Entreprenörskapsforums podcast "Efter Pandemin".

Lyssna på avsnittet om framtidens omställningar

Varför är kompetensutveckling en viktig fråga för Sveriges Ingenjörer?

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, berättar varför det är viktigt med livslång kompetensutveckling, varför det är viktigt för Sveriges välfärd och svenska företag. Hon förklarar även vilka resurser som behöver prioriteras när det kommer till kompetensutveckling och hur behoven kan mötas för det livslånga lärandet från de styrande. Vidare berättar Ulrika hur det ser ut med kompetensutveckling för Sveriges Ingenjörers medlemmar bland svenska företag.

Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen