Sveriges Ingenjörer

Idélandet Sverige

Idélandet Sverige var en satsning som Sveriges Ingenjörer genomförde under 2015-2017 för att visa på ingenjörernas betydelse för samhällsutvecklingen.

Arbetet med Idélandet Sverige gjordes i tänktankar. I samråd med 12 olika regionala organisationer, regionförbund, regioner och kommuner togs det fram förslag på samhällsutmaningar som fanns i de olika regionerna. Kring utmaningarna fick sedan 8-15 ingenjörer utveckla nya idéer med stöd av en processledare. Idéerna visualiserades och presenterades på ett lokalt event i regionen.

Resultatet blev ett antal olika artiklar och medial bevakning i syfte att inspirera och visa goda exempel på den idékraft som ingenjörer har. Hela satsningen avslutades med ett stort event i Stockholm med bland annat Jan Eliasson f d vice generalsekreterare i FN, Peter Carlsson VD för Northvolt och professorn i nanoteknik Maria Strömme. Med på avslutningskonferensen var ca 300 personer. 

Rapporten om Idélandet Sverige

Rapporten berättar om insikter, resultat och slutsatser av två års arbete med Idélandet Sverige. Här finns förslag på hur Sverige ska bli ännu bättre på innovationer och hur ingenjörernas kompetens kan användas på bästa sätt.

Konceptet Tänktank

Idéerna i projektet togs fram genom konceptet Tänktank. Tänktanken var en idéverkstad där lokalt förankrade ingenjörer samlades under en eftermiddag för att hitta kreativa lösningar på regionala utmaningar. Resultaten var både visionära och mer handfasta, men grundade sig alltid i regionens utvecklingsbehov.

Arbetet resulterade i ett antal konceptskisser som visades upp för lokala beslutsfattare tillsammans med en presentation av idéerna.

Luleå

Luleå

Rent vatten i kraftverksdammar rätt miljö för odling av ädelfisk.

Närmare hälften av den fisk som vi äter är odlad, men den svenska produktionen är bara en bråkdel av exempelvis den norska, trots goda förutsättningar.

Göteborg

Göteborg

Infrastruktur för en grön stad

I Göteborg arbetade en grupp ingenjörer med den alltmer tättrafikerade stadskärnan och hur förarlösa fordon skulle kunna påverka staden.

Uppsala

Uppsala

Ständig medvind i energigivande cykelled

Bland innovationerna i Uppsala fanns bland annat en expresscykelled som
ska minska biltrafiken radikalt. Cykeltunneln har åtskilda körfält, belysning och fläktar som ger ständig medvind. 

Senast uppdaterad 2022-09-20
Till toppen